Casus

Herd Manager

Herd Manager

Over de casus

Nivavi ontwikkelt een camera systeem wat koeien herkent op basis van hun uiterlijk.

Op basis hiervan kan gedrag gemonitord worden en de locatie in de stal bepaald worden. Op basis van dit gedrag kan tochtigheid, kreupelheid, herkauwactiviteit, voer-/wateropname en nog veel meer waargenomen worden. Op basis van deze gegevens kan het systeem conclusies trekken over de gezondheid van de individuele koe en deze conclusie onderbouwen met gegevens.

Hierdoor kan elke koe in een stal gemanaged worden alsof het de enige koe in de stal is.

herd manager