Casus

Gestuurde schoffel

Over de casus

Om zo veel mogelijk onkruiden te verwijderen uit percelen, is het van belang zo kort mogelijk op de plant te schoffelen. Met een RTK-GPS stuursysteem kan er al korter op de plant geschoffeld worden. Echter zal door het sturen van de trekker altijd een afwijking zichtbaar zijn door het uitzwenken van de machine. Hiervoor ontwikkeld NIVAVI een schoffelsysteem op basis van GPS en camera beelden. Dit maakt het mogelijk om korter dan 2 cm op de plant te schoffelen.

Ook deze techniek berust op relatief eenvoudige technische principes. NIVAVI is daarom bezig deze techniek te ontwikkelen en betaal- en beschikbaar te maken voor elke boer.

Meer weten?

Ontdek wat Nivavi voor jouw bedrijf kan doen.
shoffelbesturing